ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ

Τιμή πώλησης: 0,49 €
Σύνολο:0,49 €
Σύνολο χωρίς φόρο:0,43 €
Τιμή / Κιλά :
Κιλά-Σακκιά
Τιμή πώλησης: 0,53 €
Σύνολο:0,53 €
Σύνολο χωρίς φόρο:0,47 €
Τιμή / Κιλά :
( Κιλά ή Τεμάχια )
Τιμή πώλησης: 0,32 €
Σύνολο:0,32 €
Σύνολο χωρίς φόρο:0,28 €
Τιμή / Κιλά :
( Κιλά ή Τεμάχια )